Resultaten voor revalidatie- en arbeid specialist

revalidatie- en arbeid specialist
Specialisten Adelante Adelante.
Inhoud van deze pagina. hersenletsel: post-acute revalidatie en late gevolgen van hersenletsel inclusief neuropsychiatrische gevolgen. reïntegratie in arbeid. revalidatie bij conditionele beperkingen bv cardiale problematiek. problemen met gebruik arm en hand. Telefoonnummer: 045 528 23 65. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30.
Werk re-integratie revalidatie Libra Revalidatie Audiologie.
Libra Revalidatie Audiologie biedt specialistische revalidatie en audiologische zorg in Brabant en Noord-Limburg. Voor specialistische revalidatie kunt u bij ons terecht in Eindhoven locatie Blixembosch, Tilburg locatie Leijpark en Weert. Onze locaties voor audiologie bevinden zich in Eindhoven, Tilburg, Breda en Uden.
Rijndam Arbeidsrevalidatie.
Deze multidisciplinaire diagnostiek geeft u en uw bedrijfsarts inzicht in uw huidige arbeidsbelastbaarheid en de factoren die dit beïnvloeden. We geven u adviezen ten aanzien van de aanpak van behoud van en/of terugkeer naar werk of andere passende arbeid. Waar mogelijk krijgt u suggesties voor interventies die de arbeidsbelastbaarheid kunnen vergroten. Multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid. Multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid bij NAH. Bij Rijndam vormt arbeidsrevalidatie een vast onderdeel van de medisch specialistische revalidatie. Zo bekijkt de revalidatiearts ook samen met u welke arbeidsgerelateerde vraagstukken er zijn en welke behandeling hierbij nodig is. Binnen de revalidatie staat uw hulpvraag centraal. Op basis daarvan stellen we een behandelplan op. Daarin staat wat we willen bereiken. Het multidisciplinaire behandelteam staat onder leiding van uw revalidatiearts. Afhankelijk van uw doelen bevat een team een fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog, maatschappelijk werker en een psycholoog. Bij arbeidsgerelateerde vraagstukken voegen we een arbeidsonderzoeker en FCE Testleider aan uw behandelteam toe. Lees meer over de specialisten binnen het behandelteam in de uitgebreide omschrijving per functie. Komt u voor het eerst naar Rijndam? Dan kan uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts u direct online bij ons aanmelden voor een eerste consult.
Masterclass Revalidatie en Arbeidspecialist ID nummer: 170065.
De Masterclass is gestoeld op de visie dat revalidatie van mensen met chronische non-specifieke pijnklachten, chronische non-specifieke vermoeidheidsklachten en chronische non-specifieke klachten van houding en bewegingsapparaat, gebeurt vanuit een interdisciplinaire aanpak. Deze zorgverlening gebeurt op basis van een gedeelde visie op gezondheid, bestaande uit op elkaar afgestemde behandelingen en wordt uitgevoerd door zorgverleners met verschillende specialisaties die in voortdurend contact staan met elkaar.
Gereglementeerde gezondheidszorgberoepen in België FOD Volksgezondheid.
De zelfstandige vroedvrouw levert moeder en kindzorg aan huis of in haar privé-praktijk, met inbegrip van de bevalling aan huis, in een geboortehuis of in een privépraktijk. Zij mag de vrouw begeleiden naar het ziekenhuis tijdens de arbeid en de bevalling.
Quickscan Arbeid Revalidatie Friesland.
Verwijzing en aanmelding. Een huisarts of medisch specialist of bedrijfsarts kan u verwijzen naar een revalidatiearts van Revalidatie Friesland. Ook verzekeraars, re-integratie bureaus, UWV, gemeenten, scholen, letselschadebedrijven en werkgevers kunnen cliënten verwijzen. Meer weten over dit onderzoek? U kunt contact met ons opnemen via arbeid@revalidatie-friesland.nl of tijdens kantooruren bellen naar: 058 286 64 83. Quickscan Arbeid folders.
Arbeid Revalidatie Friesland.
Als bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist kunt u patiënten met lichamelijke problemen op het gebied van arbeid en werk, voor hulp verwijzen naar Revalidatie Friesland. We hebben veel expertise in diagnostiek en behandeling ook t.a.v. niet aangeboren hersenletsel en chronische pijn.
Specialisten Revalidatie Ziekenhuizen Noord-Holland.
Wat vragen wij? Neem deel aan Kennisnet. Voor het uitwisselen van informatie en kennis over revalidatie: www.revalidatiekennisnet.nl. Film over medisch specialistische revalidatie. Maximaal herstel en optimale kwaliteit van leven. Vier revalidanten geven een kijkje in hun leven. Een film van Revalidatie Nederland.

Contacteer ons

hugo boss dames parfum
hugo boss heren
hugo boss heren kleding
hugo boss kleding heren
hugo boss alkmaar heren
heren hugo boss
hugo boss horloge zwart
hugo boss black horloge
hugo boss horloge oranje